Giới thiệu

Bạn muốn tìm đĩa than, đĩa vinyl?
Do vấn đề về nhân sự phiền bạn hãy liên lạc trước khi qua để chúng tôi có thể phục vụ tốt nhất:

Số điện thoại: 090 499 8945

Địa chỉ: 34 Xóm Hạ Hồi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: