Das Rheingold – The Rhinegold

700,000

Vở nhạc kịch đầu tiên trong chùm Opera Der Ring des Nibelungen kinh điển của Richard Wagner